Alla företag har sina hjärtefrågor. Med världen som arbetsfält och omtanke som ett av våra värdeord är det självklart för oss att stödja ett barn via SOS Barnbyar. 
Ett fadderskap handlar om mer än tak över huvudet och mat för dagen. Det handlar om att vara med och förändra utsatta barns liv!
Läs mer på www.sos-barnbyar.se

A Companys fadderbarn:
Suzie, 7 år, bor i Ghana

Det personliga mötet skapar lönsamhet!

Vi tror på långsiktiga relationer och lägger stor vikt vid att lära känna de företag vi arbetar med - vad de står för, värderingar och vilken känsla arrangemangen skall förmedla.

För oss är det inte de saker som kostar mest som är avgörande för ett lyckat arrangemang. Vi tror att det är omtanken och de små detaljerna som gör skillnaden, både i det förberedande arbetet men också i upplevelsen på plats. Vi tror på kvalitet!

Vi tror att vår kunskap och erfarenhet hjälper våra kunder att skapa bästa möjliga förutsättning att få maximal utdelning på sin rese- och eventinvestering oavsett syfte. 


Det här tror vi inte bara på – det här är vi övertygade om!